IDG News Service-correspondent Martyn Williams was bij de presentatie in Tokio Japan en maakte een videoverslag.