Volgens Welch is Vista deels een goedmakertje voor het lange wachten op een nieuw Windows-besturingssysteem. Mac OS X heeft volgens hem een geleidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Welch noemt Vista versus Mac OS X dan ook revolutie versus evolutie. "De strategie van Apple is in dat opzicht beter, OS heeft altijd bovenop de dingen gezeten", aldus Welch.

Ook vergelijkt Welch Mac OS X in zijn stuk met een Engelse butler, waarmee de interactie zo snel en effici├źnt mogelijk verloopt. Welch is van mening dat Windows van te veel zaken onnodig melding maakt, waardoor er onnodig veel pop-ups en dergelijke verschijnen.

Kritiek van Welch is er ook op het authenticatiesysteem in Vista. Volgens Welch houdt een autenticatiesysteem in dat er gevraagd wordt om een wachtwoord en gebruikersnaam om bepaalde handelingen uit te mogen voeren. "In Vista is het zo," aldus Welch op Techweb, "dat er een schermpje verschijnt waarin min of meer staat of de gebruiker wil dat er toestemming verleend wordt. Naar een wachtwoord of iets dergelijks wordt niet gevraagd."

Welch is van mening dat Microsoft de termen authenticatie en toestemming verwart. Met Mac OS X is hier volgens hem geen sprake van.

Wel stelt hij dat Vista beter is dan XP en hij beveelt dan ook aan om te upgraden van XP naar Vista. Echter merkt hij hier wel bij op dat dit eerder iets zegt over de slechte kwaliteit van XP, dan over de verbeteringen in Vista. Voor Welch staat Microsoft qua besturingssysteem zonder twijfel in de schaduw van Apple.