Deze build ondersteunt Linux (DEB en RPM package formaten) en Chrome OS en is bedoeld voor IoT-ontwikkelaars die zich focussen op ARM-apparaten (en dan vooral de Raspberry Pi).

Visual Studio Code-extensies zouden gewoon moeten werken met deze build. "Als de extensies native componenten gebruiken en deze ondersteunen geen ARM, zouden ze hetzelfde moeten werken als op andere platformen," aldus Rogers. Deze extensies ondersteunen mogelijkheden van het debuggen tot andere talen en template-generatie.

Van de grond af...

Rodgers heeft dit project eind vorig jaar uitgebracht, maar heeft het daarna helemaal opnieuw geschreven zodat het build-proces minder gevoelig was aan de Microsoft-kant. Ook heeft hij ARM64/ARMv8 packages toegevoegd waardoor deze nieuwe versie niet meer te vergelijken is met de versie van vorig jaar.

Het project richt zich op het cross-compileren van toolchains zodat ontwikkelaars kunnen bouwen op standaard x86-systemen en kunnen compileren naar ARM-apparaten zonder te veel aan snelheid in te moeten boeten.

Toegankelijk

Visual Studio Code ondersteunt ontwikkeling in JavaScript, TypeScript en Node.js. Andere talen die (via extensions) kan worden ondersteund zijn C#, Python en Go. Daarnaast kan je met het pakket task running en versiebeheer toepassen.

Microsofts doel van Visual Studio Code is het mogelijk maken van een snelle ontwikkel- debugging- en build-cyclus zonder te leunen op complexere workflows en IDEs met meer features. Rodgers zei dat hij koos voor Visual Studio Code omdat het een gebruikersvriendelijke interface had waardoor het een toegankelijk pakket is voor nieuwe gebruikers.