“Door de technische migraties van Weblog.nl en de problemen die daaruit voortvloeiden is het niet mogelijk gebleken de VK blogs in Weblog.nl te integreren. De VK blogs zullen nu dus ook niet overgezet kunnen worden naar WordPress.com." Dit meldt een supportmedewerker van Sanoma in antwoord op vragen van bezorgde bloggers. Zij reageren op de aankondiging van het einde voor Web-log.nl.

'Nooit geïmporteerd'

Hoofdredacteur Laurens Verhagen van Volkskrant.nl wist in eerste instantie niet wat er nu gaat gebeuren met de VK Blogs. Die zijn lang geleden al overgedragen aan Web-log.nl, vóór zijn overstap van Nu.nl (uitgegeven door Sanoma) naar Volkskrant-uitgever De Persgroep. “Ik denk dat die meegaan", antwoordde hij op vragen van Webwereld over het lot van de VKblogs.

De forummededeling van de Weblog.nl-supportmedewerker wekt verbazing bij Verhagen. De zaak wordt nu intern uitgezocht. Ondertussen bevestigt Sanoma tegenover Webwereld dat de Volkskrant-blogs niet meegaan. “Die zijn nooit geïmporteerd", vertelt content publishing director Eric Ariëns van Sanoma. Van export - en vervolgens weer import bij WordPress.com - kan dan ook geen sprake zijn.

Naar elkaar verwijzen

De VKblogs bevinden zich effectief in limbo. Ariëns zegt dat de blogs nog bij de Volkskrant staan. Dat dagblad heeft de bewuste data echter in de zomer van 2011 overgedragen, en in juli 2012 nogmaals. Afgelopen zomer hebben de twee partijen hierover al met elkaar in de clinch gelegen.

De Volkskrant-blogs waren toen bijna een jaar offline. Volgens Sanoma waren er geen harde afspraken gemaakt of garanties gegeven over het importeren, maar volgens De Persgroep is er wel degelijk een verplichting daartoe.

Sinds zomer 2011 offline

De Volkskrant heeft zijn in 2005 gestarte blogplatform eind augustus 2011 offline gehaald. Uitgever De Persgroep zou dat oorspronkelijk al op 1 maart dat jaar doen, maar de Volkskrant-eigenaar vond in februari alsnog een migratiepad: naar Web-log.nl (toen nog mét streepje geschreven). Met mediabedrijf Sanoma is toen overeengekomen dat VKblog over zou gaan naar diens blogdienst. De migratiemalaise bij Web-log.nl zorgde echter voor herhaald uitstel, wat nu in afstel lijkt uit te monden.