Met die boodschap wil de Federal Aviation Administration (FAA), belast met de veiligheid in het Amerikaanse luchtverkeer, de vrees wegnemen dat bij de eeuwwisseling vliegtuigen uit de lucht vallen omdat computers ter land, ter zee en in de lucht zich verslikken in het jaar 2000. Veel oudere computersystemen en -software zal in de nieuwe eeuw niet werken, omdat de datumaanduiding is afgekort tot de laatste twee cijfers. Het jaar 2000 verschijnt op deze computers als '00', waardoor ze mogelijk ervan uit gaan dat het jaar 1900 is aangebroken. De millenniumbug zal de luchtverkeersleiding niet dwars zitten, zegt de FAA. De mainframe computers die het luchtverkeer regelen, de IBM 3083, hebben geen moeite met de verkorte datum. De organisatie maakt weliswaar gebruik van tweecijferige jaartallen, maar gebruikt een kalender die 1975 als het jaar '1' beschouwd. Daarom heeft de IBM 3083 met het jaar 2000 geen moeite, aldus de FAA: de millenniumbug steekt pas in 2007 de kop op. IBM is het met de zienswijze van de Federal Aviation Association niet eens en heeft de organisatie in oktober al het advies gegeven om het verouderde mainframe-systeem te vervangen door nieuwe computers. IBM schreef in een brief "dat er niet voldoende middelen en vaardigheden zijn om na te gaan of de FAA-systemen tegen het jaar 2000 bestand zijn." Het bezwaar van Big Blue wuift de FAA weg. Een zegsman laat weten dat de organisatie twee gepensioneerde programmeurs - van IBM zelf - in dienst heeft genomen om zijn mainframes te controleren. Het gaat daarbij om de systemen waarmee de twintig luchtverkeersgeleidingspunten van de FAA werken. De twee experts hebben 40 miljoen regels broncode doorgevlooid. Overigens sluit de FAA niet uit dat er op 1 januari 2000 toch nog vliegtuigen aan de grond zullen blijven staan door de millenniumbug - al was het maar om de simpele reden dat er wel meer computers dan de IBM 3083 belast zijn met het vliegverkeer. Maar de FAA noemt de schatting dat 50 procent van alle vluchten zal moeten worden afgelast overdreven. De FAA heeft een speciale website gewijd aan het Jaar-2000-probleem.