Als landen hun inwoners toegang tot internet of delen van het internet ontzeggen, overtreden ze daarmee internationale verdragen en afspraken, stelt speciaal rapporteur Frank La Rue van de Mensenrechtenraad vrijdag in een rapport (PDF). De Mensenrechtenraad van de VN heeft daarmee ingestemd. In landen als Egypte en Syrië hebben regeringen onlangs nog internettoegang in het hele land afgesloten. Dat is ontoelaatbaar, vindt de VN.

Three strikes

Ook afsluiten van mensen die drie keer zijn betrapt op auteursrechtenschending doordat ze gratis downloaden is eveneens in strijd met internationale afspraken, stelt La Rue. Frankrijk heeft dat principe van 'three strikes' onlangs in de wet vastgelegd. Dat gebeurde na een forse lobby door de Franse president Sarkozy. De handhaving van de wet is overigens onlangs opgeschort nadat het bedrijf dat de wet uitvoert, is gehackt.

Alleen het afsluiten van sites met kinderporno zou volgens de speciaal rapporteur te rechtvaardigen zijn. Het rapport moet uiteindelijk leiden tot een internationaal verdrag dat alle landen in de Verenigde Naties kunnen ondertekenen. De landen moeten nog onderhandelen over alle punten in het rapport, waardeoor niet alle aanbevelingen uiteindelijk het verdrag zullen halen.

Anoniem

Een van de andere conclusies van La Rue is dat burgers het recht moeten hebben om anoniem online te publiceren. Dat is volgens hem belangrijk voor de vrijheid van meningsuiting. De rapporteur vindt ook dat landen te vaak omwille van terreurbestrijding overgaan tot grove privacyschendingen. Dat gebeurt echter om politieke redenen en niet vanwege de veiligheid, schrijft hij.

Misbruik van Notice & Takedown

Opmerkelijk genoeg is rapporteur La Rue ook zeer kritisch over het Notice & Takedown-systeem, waarbij een isp na een klacht content of een hele site offline haalt (of niet). Ook in Nederland bestaat een dergelijke procedure sinds 2008, een overeenkomst van stichting Brein met de hosting providers.

Volgens de VN wordt dit systeem door staten en private personen echter veelvuldig misbruikt. Isp's hebben de neiging blind gehoor te geven aan dergelijke verzoeken, omdat ze geen risico's willen lopen aansprakelijk te worden gesteld. En degene die de vermeend onrechtmatige content online heeft gezet, kan zich nauwelijks verdedigen, constateert La Rue. Bovendien zijn de afwegingen die providers maken om wel of niet gehoor te geven aan een Notice & Takedown, veelal ondoorzichtig.

Update 9.30 uur: alinea's over Notice & Takedown toegevoegd