Dat blijkt uit het antwoord op vragen van Webwereld over een niet-openbare ICT-aanbesteding van de VNG voor een raamovereenkomst. Daarin stelt de organisatie ook dat de “gehele hardware installed base voor vervanging in aanmerking komt en dat er de benodigde software updates c.q. vervangingen worden gerealiseerd”. De huidige Windows XP en Windows Server 2003 omgeving moet dan ook verder worden uitgebreid.

Daarnaast blijken er duidelijk geen plannen te zijn om open standaarden in te zetten of open source zelfs maar te overwegen, zoals het actieplan NOiV van staatssecretaris Heemskerk wel vraagt. “Tevens zal er sprake zijn van projectmatige aanschaffingen bij de doorontwikkeling van de benodigde functionaliteit en bijbehorende ICT-infrastructuur”, lezen we dan ook in de aanbesteding. Er wordt expliciet gevraagd om databaselicenties voor Oracle en Microsoft SQL Server.

Compleet overbodig

Voor de VNG is de keuze niet vreemd. “De VNG is geen gemeente en ook niet te vergelijken met een gemeente. Het gaat hier ook alleen om software voor de VNG om intern te gebruiken”, schrijft de organisatie. “En daarom is toepassing van de standaarden bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging et cetera niet voor deze software vereist, want compleet overbodig.”

Wel iets doen met open standaarden zou volgens de organisatie zelfs onwenselijk zijn: “Het is eigenlijk een beetje appels met peren vergelijken. Wij hoeven voor deze aanbesteding niet te voldoen, sterker nog we moeten niet willen voldoen, aan het Actieplan Nederland Open in Verbinding. Dit zou onnodig geld kosten, en dat is natuurlijk zonde.”

Kans voor Heemskerk

Desgevraagd laat SP-kamerlid Arda Gerkens weten deze houding van de VNG wel heel vreemd te vinden. “Ze zijn juist de partij die het NUP moeten uitdragen en zo maak je niet echt gemeenten lekker”, zegt de politica dan ook. Fijntjes wijst ze op de inhoud van het actieplan dat juist stelt dat wel voldoen leidt tot kostenbesparing.

Ze roept staatssecretaris Heemskerk op om met de VNG om de tafel te gaan zitten. Ze wijst erop dat uit onderzoek al eerder bleek dat veel gemeenten niet voldoende bezig zijn met het actieplan. “Hier ligt een schitterende kans om de VNG tot een nuttige partner te maken en ze het actieplan nog eens goed uit te leggen.”