Schraven reageert hiermee op een brief van vakbond FNV aan de Tweede Kamer waarin de vakcentrale kritiek uit op het plan van het kabinet om deze kenniswerkers sneller toe te laten tot de Nederlandse arbeidsmarkt. "De FNV ziet blijkbaar het belang van versterking van de Nederlandse kennisstructuur niet en valt weer terug op de bekende reflex van de afscherming van de Nederlandse arbeidsmarkt tegen elke prijs", meent Schraven. Kennisinstellingen moeten het hebben van kennis, creativiteit en nieuwe inzichten van jonge onderzoekers - ongeacht de nationaliteit – meent VNO-NCW. Om de buitenlandse kenniswerkers makkelijker naar binnen te loodsen, wil het kabinet werknemers van buiten de Europese Unie met een salaris hoger dan 45.000 euro sneller toegang geven. FNV vindt deze inkomenseis een verkeerd criterium. VNO-NCW steunt het plan van het kabinet daarentegen en is het dus niet eens met de kritiek van de FNV. Volgens VNO-NCW is de inkomenseis administratief gezien 'het meest eenvoudige en bruikbare criterium'. Daarnaast vindt de werkgeversorganisatie het hard nodig dat er op korte termijn een snelloket voor kenniswerkers komt. "Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen willen de besten van de hele wereld", licht Schraven toe. "Die mensen moet je dus snel, zonder al te veel problemen binnen kunnen halen, want ze kunnen overal aan de slag. Als bedrijven de kennis niet in Nederland kunnen krijgen of naar Nederland kunnen halen, bestaat het risico dat ze hun activiteiten gaan verplaatsen naar de landen waar de kennis wel beschikbaar is."