Uitgever VNU BP, dat de failliete boedel van Emerce in augustus overnam, is 'overtuigd van de inhoudelijke en commerciële mogelijkheden' van de herlancering van het tijdschrift, zo schrijft Emerce. Emerce wordt een maandblad. Quote Media, de vorige uitgever van Emerce, slaagde er niet in om Emerce winstgevend te maken. De uitgever vroeg in juli faillissement aan voor de uitgave. Quote Media claimde nog 1,1 miljoen euro te goed te hebben van Emerce. De beslissing van VNU BP om het tijdschrift Emerce opnieuw te lanceren, is goed nieuws voor de freelancers van het blad. De redactie van Emerce bestaat op dit moment uit twee man. Zij houden zich nu bezig met het vullen van de site en zullen voor het tijdschrift waarschijnlijk weer de hulp van de oude freelancers inroepen. Voor de site zal binnenkort gebruikgemaakt worden van een nieuw content management systeem (cms). Medio december stapt Emerce over op MMBase, een open-source cms dat ooit door de VPRO is ontwikkeld. Op korte termijn wil Emerce ook 'nieuwe diensten voor abonnees' aan de site toevoegen.