KPN is verschillende verplichtingen aan Vodafone niet nagekomen bij het leveren van wholesale breedbanddiensten. Dat oordeelt de Rotterdamse rechter in kort geding.

Vodafone biedt vast internet onder de noemer Vodafone Thuis, en neemt daarvoor diensten af van KPN, zowel wholesale breedband als wholesale virtuele ISP-diensten. Maar KPN maakt er een potje van.

Vodafone kwam met maar liefst met 65 vorderingen, variërend van het niet nakomen van klachtafhandeling, activaties en migraties, misbruikpreventie en debiteurenbeheer, facturering en continuïteit dienstverlening.

Verschillende contractversies

Bizar genoeg kibbelen beide partijen ook over welke versie van het contract eigenlijk rechtsgeldig is. “Partijen hebben elk een eigen versie van de Annexen 1 en 2 RoVISP overgelegd en twisten over de vraag welke versie tussen Vodafone en KPN is overeengekomen.”

De kortgedingrechter kan hier geen uitkomst bieden en behandelt daarom alleen de paragrafen die in beide uiteenlopende annexen identiek zijn. Een aantal vorderingen worden afgewezen, maar er blijft een waslijst over. Beide partijen delen daarom in de proceskosten.

Vodafone kon nog niet inhoudelijk reageren op de zaak. KPN benadrukt in een reactie dat het een zakelijk geschil is. Het betwist dat Vodafone de zaak heeft gewonnen omdat er ook een heel aantal vorderingen zijn afgewezen. Of KPN hoger beroep aantekent is onduidelijk. Er loopt al wel een bodemprocedure tussen Vodafone en KPN.

Update: reactie KPN toegevoegd