Voor de dienst gaat vanaf 10 mei het goedkoopste tarief gelden (2 cent per minuut plus het starttarief van 10 cent per gesprek). Op dit moment maken ruim 1,5 miljoen particulieren en 100.000 kleinere bedrijven gebruik van de dienst van KPN die het telefoonbedrijf sinds 1997 aanbiedt.

Volgens KPN is het noodzakelijk om de kosten door te berekenen aan de klant. "Met de OPTA is indertijd bepaald dat de dienst zelfvoorzienend moest kunnen zijn. Omdat we de dienst heel basaal aanboden, kon het gratis blijven", zegt Walter Samuels van KPN.

Om de klant in de toekomst te kunnen blijven voorzien van een aantrekkelijke voicemaildienst moeten er kosten gemaakt worden, meent KPN. "We willen het aantal mogelijkheden van de dienst uitbreiden, zoals unified messaging. Daarom kunnen we dienst niet gratis houden", zegt Samuels.

Het besluit om de kosten door te berekenen is volgens KPN in goed overleg met de Consumentenbond genomen. "Het klopt dat KPN bij ons langs geweest is en ons op de hoogte gesteld heeft", zegt Sicco Louw. "Maar KPN beweerde dat het gedwongen werd door regelgeving van de OPTA. En dat blijkt niet helemaal juist te zijn. De dienst is nu kostendekkend door de extra tikken die gegenereerd worden. Zoals het nu gaat, is het niet nodig om kosten in rekening te brengen. Maar het gaat KPN om de extra snufjes die wel meer kosten met zich meebrengen."

De Consumentenbond kan weinig doen. "Het is een besluit van KPN en daar zijn ze vrij in. Wij zouden graag zien dat KPN de klant de keuze laat: óf dienst met extra mogelijkheden waar men voor moet betalen óf een dienst met alleen voicemail die gratis is."

OPTA bevestigt dat KPN de extra diensten kostendekkend wil maken. Jeroen Nugteren van OPTA: "De OPTA heeft bepaald dat het bedrag dat een telecommaatschappij vraagt voor de geleverde diensten kostendekkend moet zijn om oneerlijke concurrentie te voorkomen. En dat is hier het geval, ook als KPN extra mogelijkheden toevoegt."

Op de vraag of KPN de klant in de toekomst de keuze biedt tussen een gratis dienst en een betaalde dienst met extra mogelijkheden antwoordt KPN ontkennend. "Intern is besloten om ons op de toekomst te oriënteren. Dat betekent dat we de voicemaildienst gaan uitbreiden en dat het daarom nodig is kosten rekening te brengen. Hoe spijtig dat ook is. We hebben berekend dat de klant ongeveer 2,50 gulden per maand kwijt zal zijn voor de dienst.", zegt Samuels.

Als pleister op de wond biedt KPN zijn klanten een gratis voicemailmelder (een apparaatje dat aangeeft of er nieuwe berichten zijn) aan. Op vertoon van de informatiebrief die KPN nog aan de gebruiker gaat sturen, kan de klant een voicemailmelder bij Primafoon ophalen. Zolang de voorraad strekt tot 30 juni.