Tussen 2002 en 2005 heeft de Volkskrant namelijk aandacht besteed aan Luzacs rol bij het faillissement van Odian, dat Filipijnse verpleegkundigen bij Nederlandse zorginstellingen wilde detacheren. Die artikelen, waarin Luzac wordt afgeschilderd als een onbetrouwbaar figuur, scoren hoog in Google, waardoor Luzac naar eigen zeggen moeite heeft om nieuwe geldschieters te vinden.

De voorzieningenrechter van de Amsterdamse rechtbank heeft woensdag bepaald (pdf) dat de Volkskrant-artikelen rechtmatig zijn. Verder is de krant niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de publicaties, zoals eventuele inkomstenderving voor Luzac.

Media-archieven

Bovendien zou verwijdering van de artikelen de integriteit van de media-archieven aantasten. Daarbij kiest de rechter dezelfde redenering als is toegepast in een recente rechtszaak tegen het Eindhovens Dagblad. Die krant heeft die soortgelijke zaak ook gewonnen.

Zakenman Luzac betwistte overigens niet de rechtmatigheid van de Volkskrant-artikelen. Zijn bezwaar betrof puur het effect dat de artikelen hadden op zijn zoekmachinereputatie. De zakenman verloor woensdag ook een procedure tegen het VPRO-radioprogramma Argos, dat ook kritisch had bericht over Luzac. Ook daar oordeelde ( pdf) de rechter dat “volledige en integere (online) archivering” van groter belang is dan de schade aan een persoon.