Dit blijkt uit een nieuw rapport van PricewaterhouseCoopers ( PwC), genaamd Global Economic Crime Survey 2003. Hieruit blijkt dat bijna de helft van de telco's en it-bedrijven op één of andere manier te maken heeft gehad met criminaliteit. Diefstal komt verreweg het meest voor en is dus ook de grootste schadepost. Computercriminaliteit komt echter steeds vaker voor; 15 procent van de respondenten zegt financiële schade te hebben geleden als gevolg van computerinbraak. Het gemiddelde schadebedrag als gevolg van zo'n inbraak bedraagt maar liefst 812.000 dollar. Meer dan tweederde van de ondervraagden zegt echter geen flauw idee te hebben over de hoogte van de schade. Computerinbraak zorgt niet alleen voor financiële schade, zo constateert PwC. Ook heeft het een negatief effect op het personeel, zakenpartners en de reputatie van het bedrijf. Veel bedrijven zien in cybercrime dan ook hun grootste vijand. 31 Procent van de respondenten zien in computerinbraak het grootste financiële risico voor de komende vijf jaar.