Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek ( CBS) over het jaar 2000 die deze week zijn gepubliceerd. Twee jaar geleden kwamen bij 23 procent van de werkenden RSI-klachten voor. Beneden de 35 jaar meldt een kwart RSI-klachten. Onder de 55-plussers is dit 15 procent. Daarnaast melden vrouwen vaker RSI-klachten dan mannen, aldus het CBS. Ook gekeken naar het opleidingsniveau bestaan er grote verschillen.Van degenen die alleen lager onderwijs hebben genoten, meldt 29 procent RSI-klachten, terwijl het onder personen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding 19 procent is. Een minder goede werksfeer is gerelateerd aan het hebben van RSI. "Mogelijk doen beperkte sociale steun en een slechte werksfeer de werkstress toenemen en verhogen zo in combinatie met lichamelijke belasting de kans op RSI-klachten", zo stellen de onderzoekers.