Sms'en tijdens het autorijden gebeurt door eenvijfde van de mannen en door ongeveer 14 procent van de vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Lightspeed Research in opdracht van Tomtom, producent van navigatiesystemen. Voor het onderzoek zijn duizend respondenten in Nederland, België, Italië en het Verenigd Koninkrijk ondervraagd.

Mannen doen meer andere dingen tijdens het autorijden dan vrouwen. Zo pakt ruim 30 procent van de mannen tijdens het rijden wel eens iets van de achterbank. Bij de vrouwen komt gebeurt dit door 23 procent. Volgens de onderzoekers raadpleegt ongeveer 15 procent van de ondervraagde vrouwen tijdens het rijden een wegenkaart. Bij de mannen is dit twee keer zoveel. Tot slot blijkt maar liefst 4 procent van de automobilisten tijdens het rijden zijn schoenen uit te trekken.

Het mobiel bellen zonder handsfreekit is sinds maart 2002 in Nederland verboden. De bekeuring voor het bellen zonder handsfreekit is overigens in 2006 iets verlaagd. Wie nu gepakt wordt tijdens het bellen in de auto zonder handsfreekit moet 130 euro betalen.