De voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) zegt dat er in afwachting van de Europese ontwikkelingen voorlopig pas op de plaats gemaakt moet worden. In afwachting van de Europese lijn worden de oude heffingen in elk geval gehandhaafd, voor de nieuwe gevallen zal er ook een heffing komen, maar die wordt voorlopig op een nultarief gesteld.

In februari 2007 gaat men opnieuw kijken hoe de situatie in Europees verband ervoor staat. SONT benadrukt dat uitstel niet als afstel gezien moet worden.

Eerdere argumenten van tegenstanders dat de thuiskopieheffing innovatie in de weg zou staan, wijst SONT van de hand. "Wij wijzen de gedachte af dat een heffing op zichzelf schadelijk is voor de innovatie", aldus SONT in zijn besluit. "Wij wijzen er op dat het systeem van de heffingen op geen enkele manier aan een stormachtige ontwikkeling op deze markt met technieken in de weg heeft gestaan. Wel kan worden geconstateerd dat de prijzen van elektronische apparatuur voortdurend sterk zijn gedaald."

SONT wil wel de hoogte van de heffing bepalen aan de hand van technieken. "Bij het bepalen van de hoogte van de heffing zal moeten worden ingecalculeerd of, en zo ja in hoeverre door middel van drm-technieken dan wel kopieerbeveiliging de positie van rechthebbenden al op andere wijze is veiliggesteld."