De afgelopen tijd publiceerde HCC op zijn site een aantal artikelen over de garantie- en licentievoorwaarden die Microsoft hanteert. De vereniging van computergebruikers constateert dat veel voorwaarden die het bedrijf hanteert strijdig zijn met de Nederlandse wetgeving. "Uit reacties van mensen op de artikelen werd duidelijk dat de voorwaarden van Microsoft niet alleen niet worden begrepen door de consument, maar dat deze ook grote irritatie opwekken", aldus HCC. Microsoft Nederland is, naar eigen zeggen, in eerste instantie een lokale marketing- en verkooporganisatie, aldus HCC. Microsoft zegt tegenover HCC geen ervaring te hebben met het aanpassen van voorwaarden die voldoen aan de wettelijke regelgeving in ons land. Als belangenorganisatie van computerconsumenten heeft HCC Microsoft daarom vorige week het voorstel gedaan behulpzaam te zijn bij het aanpassen van de garantievoorwaarden, `met als doel een resultaat dat een bedrijf als Microsoft waardig is'. Microsoft heeft echter laten weten niet op het aanbod te willen ingaan. Wel wil het bedrijf met HCC bespreken hoe via `uitleg, verheldering en verbetering van interne procedures' klanten kunnen worden geholpen.