Eind september waren er slechts 2000 openstaande ICT-vacatures, een jaar eerder waren dit er nog zesduizend. De daling lijkt overigens al eerder ingezet te zijn. Eind 2000 was het bedrijfsleven namelijk nog op zoek naar achtduizend ICT'ers. In de zakelijke dienstverlening in het algemeen, waartoe het CBS ook IT-bedrijven en computerservices rekent, is de daling iets minder groot. Hier daalde het aantal vacatures in een jaar tijd met 41 procent. Ondanks de daling in het aantal vacatures, is de vraag naar personeel in de zakelijke dienstverlening nog steeds één van de grootste. Per duizend banen telde deze sector 19 openstaande vacatures. Een jaar eerder was dit nog 31. Alleen in de horeca is momenteel meer vraag naar personeel: 23 vacatures per duizend banen. Volgens het CBS is het voor het eerst dat het aantal vacatures in alle bedrijfstakken in gedaald. Volgens het bureau stonden er eind september in totaal 115 duizend banen open, een daling van 56 duizend vergeleken met een jaar eerder.