Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend gemaakt. Het bureau baseert zich daarbij op cijfers die voorhanden waren aan het eind van 2001. Toen stonden er ruim vijfduizend vacatures in de IT-sector open. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog achtduizend. Het CBS heeft becijferd dat het totaal aantal vacatures in alle sectoren in Nederland in een jaar tijd sterk afgenomen is. Ten opzichte van eind 2000 is het aantal openstaande vacatures in een jaar tijd met bijna twintig procent gedaald. Deze terugval is volgens het CBS het gevolg van de algehele achteruitgang in de economie. Ondanks de sterke daling in het aantal IT-vacatures, blijft de vraag naar personeel in deze bedrijfstak nog betrekkelijk hoog. De markt voor zakelijke dienstverlening, waartoe het CBS ook de IT-sector rekent, staat volgens het onderzoeksbureau nog altijd onder spanning.