Als best bezochte site komt Startpagina.nl uit de bus, gevolgd door Ilse.nl. Multiscope maakt elke maand een top100 van de best bezochte sites. Om deze lijsten samen te stellen maakt Multiscope gebruik van de surfgegevens van zo'n 1500 Nederlandse internetters. Aan de hand van de maandlijsten wordt er elk jaar een top50 van best bezochte sites gepubliceerd. "Voor de jaarlijst maken we van twee criteria gebruik", verduidelijkt Stefan Pauls van Multiscope. "Eerst kijken we hoe vaak een site in de afgelopen maanden in de top100-lijsten voorkwam. Sites die 11 maanden lang in de top100 gestaan hebben, staan per definitie hoger dan sites die 10 keer of minder voorkomen. Vervolgens is gekeken naar het aantal unieke bezoekers per maand om verder ranking te bepalen." Dat Startpagina en Ilse hoog scoren is op zich niet opvallend. Dit zijn zeer populaire sites. Het opiniërend e-zine Onlijn zet in een artikel zo zijn vraagtekens bij de onderzoeken en de resultaten van Multiscope. Onlijn vertrouwt de bezoekcijfers die Multiscope publiceert niet helemaal. Als voorbeeld neemt Onlijn de cijfers van Gratiz.nl. Volgens de lijsten van Multiscope van oktober bereikt Gratiz.nl 35 procent van alle internetters. Dat zijn 2,1 miljoen unieke bezoekers. Onlijn zet dit cijfer af tegen de cijfers die door Nedstat geleverd worden voor Gratiz.nl. Nedstat geeft echter een getal van 600.000. Een behoorlijke afwijking die aangeeft dat er iets niet klopt bij Multiscope, meent Onlijn. De cijfers die door Nedstat gegenereerd worden zijn geen unieke bezoekers maar pageviews. Deze getallen kunnen niet met elkaar vergeleken worden omdat één unieke bezoeker voor meerdere pageviews kan zorgen. Daarom is het des te opvallender dat de 2,1 miljoen unieke bezoekers voor slechts 600.000 pageviews zorgen. Erik Scholtens van Gratiz.nl heeft ook twijfels bij de juistheid van de resultaten. "Mijn site bestaat nu zo'n twee jaar. In september van dit jaar kwam Gratiz.nl ineens met stip binnen in de top10, terwijl de bezoekaantallen rond die periode niet spectaculair gestegen zijn. Dat vind ik verdacht", zegt hij in een reactie tegen WebWereld. Deze cijfers hebben veel impact in de Nederlandse internetwereld, meent Scholten. "Ik kan me voorstellen dat mediabureaus waarde hechten aan de cijfers en daar hun reclamecampagnes op af stemmen. Dan val ik met mijn site toch buiten de boot, terwijl ik toch hoge aantallen bezoekers haal." Volgens Multiscope kloppen de cijfers die Multiscope brengt wel degelijk en zijn de resultaten representatief voor de Nederlandse situatie. Het onderzoeksbureau stelt de lijsten samen aan de hand van de 1500 internetters die zich aangemeld hebben. Pauls: "Dat is natuurlijk een selecte groep. Aan de hand van telefonische enquêtes toetsen we die representativiteit van die groep nog eens een keer. Aan de hand daarvan durf ik te stellen dat de maandelijkse onderzoeksresultaten een goede weergave vormen van de werkelijkheid. Bedrijven houden namelijk hun bezoekgegevens in veel gevallen angstvallig geheim, dus op die manier kunnen we niet aan cijfers komen. Daarom doen we het op deze manier."