Aanleiding voor de vragen zijn de demonstraties van Wijvertrouwenstemcomputersniet.nl, waarmee de actiegroep aantoonde dat stemcomputers slecht beveiligd en eenvoudig te hacken zijn. Bovendien blijkt het stemgedrag via radiosignalen uit de stemcomputers af te lezen.

"E-voting is in heel Europa in opkomst en nu zelfs het geheime stemmen niet eens meer kan worden gegarandeerd denk ik dat het nodig is dat hier ook een Europese maatregel voor komt", zo verklaart Edith Mastenbroek, Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid,tegenover Webwereld.

Mastenbroek vraagt zich onder andere af waarom er niets gedaan is na eerdere signalen over de onveiligheid van stemcomputers. "Een van mijn vragen is hoe het toch in godsnaam mogelijk is dat wij in een EU zitten waarbij Ierland met dezelfde stemcomputers wilde werken als wij. Zij zagen er om hele gegronde redenen vanaf, en wij zitten nu opgescheept met een heleboel machines die zo lek als een mandje blijken te zijn", aldus Mastenbroek.

De Europarlementariër ziet in deze kwestie een duidelijke verantwoordelijkheid voor het Europees Parlement "Ik ga vragen stellen aan de raad van ministers en aan de Europese Commissie omdat die hierin ook een verantwoordelijkheid dragen."

Technische standaarden

Volgens Mastenbroek zijn er al lang richtlijnen voor de veiligheid van stemcomputers beschikbaar, maar wordt hier te weinig mee gedaan. "Er ligt een hele dikke aanbeveling over de technische standaarden. Ierland heeft onder andere op basis van die aanbeveling besloten de computers niet te gebruiken, en wij hebben besloten om het wel te doen. Is er iemand die dit nog checkt?", aldus Mastenbroek.

Volgens de Europarlementariër is het tijd voor actie. "Het is niet voor niets dat er aanbevelingen worden gedaan en standaarden worden vastgesteld op Europees niveau waar ieder land aan moet voldoen en ik denk dat gisteren toch wel onomstotelijk is aangetoond dat dat in Nederland niet het geval is. Bovendien stemmen we voor de Europese verkiezingen ook met deze computers."

Mastenbroek denkt dat de rel die zich op dit moment ontvouwt over stemcomputers, een goede aanleiding is om ook de veiligheid van andere digitale systemen aan de orde te stellen. "Ik denk dat ik volgende week een verzoek ga indienen voor een initiatief van het Europees Parlement om de veiligheid van al die vitale sytemen zoals ook het visum-systeem en het Schengen-systeem aan een kritische blik te onderwerpen.