Die opmerkelijke conclusie trekt het onderzoeksbureau Louis Harris & Associates in New York uit een peiling onder duizend computergebruikers. Kennelijk zijn de digibeten onder de indruk geraakt van de berichten over cookies en andere privacy-bedreigingen in de pers.

Bijna de helft van de ondervraagden is er van overtuigd dat hun handel en wandel op het World Wide Web wordt geregistreerd en dat die gegevens zonder hun toestemming wordt doorgespeeld aan belangstellende bedrijven.

Vijf procent van de ondervraagden is nog achterdochtiger: zij vinden dat hun privacy op het net geschonden is.

E-mail wordt ook niet echt vertrouwd: een vijfde van de ondervraagden betwijfelt of het briefgeheim van hun elektronische post wel wordt gewaarborgd. De privacy van de surfer zou beter geregeld moeten worden, vindt de helft. Dat zou de overheid voor zijn rekening moeten nemen. Van diegenen die nooit op Internet surfen is 65% deze mening toegedaan.

Een ander enquêtebureau, NetRatings Inc., heeft een recent profiel van Internetgebruikers opgesteld, aan de hand van vragen aan 2000 Amerikanen. Uit de enquête blijkt dat Internetters niet van droog brood leven: 51% heeft een inkomen boven de $50.000 (pakweg 100.000 gulden).

Bijna een derde (28 procent) koopt wel producten online.

21 Procent van de Amerikaanse huishoudens – omgerekend goed voor 43 miljoen gebruikers – heeft thuis een Internet-aansluiting, aldus NetRatings. Een opvallend groot deel, namelijk een kwart, blijkt nog maar heel kort op het Internet te vertoeven, minder dan zes maanden.

Een vijfde deel van de huishoudens met toegang tot het net heeft een bedrijf aan huis.