Een tussentijds rapport over de handelsbetrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten stelt onder meer dat een 'alomvattende transatlantische handels- en investeringsovereenkomst' de beste manier is om werkgelegenheid, groei en concurrentievermogen aan beide zijden van de oceaan te bevorderen.

Vrije handel goed voor de conomie

Volgens Marietje Schaake, Europarlementariër namens D66 en woordvoerder van de Europese ALDE-fractie, is een vrijhandelsovereenkomst goed voor stimulering van de economie en ze roept de Europese Commissie op de onderhandelingen met de Amerikanen zo snel mogelijk te beginnen.

Wel zegt Schaake dat de onderhandelaars daarin verder moeten kijken dan “de traditionele handelshoofdstukken", zoals zij die noemt. Daarmee bedoelt Schaake onder meer voedselveiligheid, gezondheidsnormen voor plant en dier, technische normen voor regelgeving, investeringen en de toegankelijkheid van openbare aanbestedingen. “De digitale economie heeft in potentie een enorme groeicapaciteit, maar dat vereist volledige markttoegang, transparantie en een vrije informatiestroom."

Hervorming van intellectueel eigendomsrecht

Volgens Schaake moeten “ICT-gerelateerde producten en -diensten en standaardisatie van de IT-sector worden opgenomen in de overeenkomst. Net zoals hervorming van het intellectueel eigendomsrecht." Volgens de politica is dat een voorwaarde om de handelsrelatie met de Verenigde Staten “duurzaam op te waarderen".

Een vrijhandelsverdrag betekent onder meer het afschaffen van de resterende invoertarieven, het opheffen van wetgevende belemmeringen en de verbetering van toegang tot investeringen en diensten, zegt Schaake. “Dat zou wel eens van doorslaggevend belang kunnen zijn voor de toekomst van onze economie."