Dat blijkt uit het zevende [email protected] van Websense. Zo stelt bijna de helft (45 procent) van de ondervraagde vrouwen dat dat spyware een negatieve impact op hun pc heeft. Bij mannen is dit 35 procent. De kans dat vrouwen de hulp inroepen van een automatiseerder, is twee keer zo groot dan de kans dat een man hulp zou vragen.

Bijna tweederde van de ondervraagde vrouwen heeft wel eens een beroep heeft gedaan op de it-afdeling om de pc schoon te maken. Bij de mannen is dit 'slechts' 30 procent.

Porno

Mannen surfen vaker privé dan vrouwen, zo blijkt uit het onderzoek. Per week brengt een man gemiddeld 11,6 uur door op werkgerelateerde websites en 2,3 uur per week op niet-werkgerelateerde sites. Bij vrouwen ligt dit respectievelijk op 9 en 1,5 uur.

Online porno wordt vaker door mannen dan door vrouwen gekeken. Opvallend is dat vrouwen vaker bewust kijken. 16 Procent van de mannen heeft wel eens een pornowebsite op het werk bezocht, al dan niet bewust. Bij de vrouwen ligt dit percentage op 8 procent.

Saillant detail is dat 6 procent van de mannen zegt de pornosite bewust te hebben bezocht. Bij de vrouwen is dat 5 procent.