Tussen de VS en de EU heerst al enige tijd onenigheid over dataprivacy-standaarden. In 1998 voerde de EU een richtlijn in die het EU-landen verbiedt data te verzenden naar landen buiten de unie die niet voldoen aan de Europese privacystandaarden. De vraag is nu of de vrijwillige richtlijnen van de Verenigde Staten inzake bescherming van consumentengegevens tegemoet komt aan de Europese standaarden. Eind maart moet een akkoord gesloten zijn over dit onderwerp. Eerder werd bekend dat de Europese Commissie Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Ierland voor het Europees gerechtshof sleept. Deze landen hebben de dataprivacyrichtlijn nog niet in hun nationale wetgeving verwerkt, zelfs niet na een twee eerdere ultimatums. Een veroordeling kan leiden tot oplegging van boetes, maar zaken van het Europees Gerechtshof duren gemiddeld twee jaar.Eerdere relevante berichten: Privacyakkoord Europese Unie en VS weer in zicht (20 september 1999)