Hiermee overtreedt het bedrijf volgens de Amerikaanse overheid wetten met betrekking tot de online privacy van kinderen. Die vereisen dat kinderen jonger dan 13 alleen met expliciete permissie van hun ouders zich op een site mogen registreren, meldt Reuters.

Tegen het bedrijf, dat op dit moment een naamsverandering ondergaat naar Sony Music Entertainment, is een nog onbekende geldsom geëist in een civiele procedure.

Sony BMG overtreedt volgens Washington DC de Children's Online Privacy Protection Rule. Deze regel, die is opgesteld door de Federal Trade Commission (FTC), moet kinderen juist beschermen tegen websites die gegevens van hen registreren.

Zaak geschikt?

Of het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt is de vraag. Een anonieme bron bij Sony BMG heeft aan nieuwssite Reuters laten weten dat er wordt gewerkt aan een schikking waarbij het bedrijf 1 miljoen dollar zal betalen om een systeem te ontwikkelen waarbij registraties gescreend kunnen worden op een manier die wel overeenkomstig is met de regels van de FTC.

Het grootste probleem met het huidige registratiesysteem is volgens de aanklacht dat de website niet duidelijk aangeeft op wat voor manier informatie wordt verzameld en hoe deze informatie vervolgens wordt gebruikt.

Grote consequenties

De uitkomst van dit verhaal kan grote consequenties hebben voor andere websites die jongeren toestaan om een profiel aan te maken zonder toestemming te vragen van de ouders.

Vorige maand werden er door twee PvdA-leden Kamervragen gesteld over de registratiemethoden van sociale netwerken.

Zo zouden jongeren zich massaal illegaal op dit soort sites bevinden, omdat hun leeftijd nooit is vastgesteld en omdat ouders nooit (zichtbaar) toestemming hebben gegeven, terwijl dit verplicht is volgens Artikel 5 van de Privacywet.

De Nederlandse profielensite Hyves reageerde hierop met de stelling dat zij niet verantwoordelijk is voor de controle op leeftijd. Dit zou bovendien ondoenlijk zijn.