Fabrikanten van pc's en consumentenelektronica zijn dat overeengekomen op een bijeenkomst van het NEPSI, een samenwerkingverband op het gebied van recycling waar ook de overheid aan deelneemt. In september hoopt de groep met een nader uitgewerkt plan te komen. Het is met name nog de vraag hoeveel de consument moet betalen en wanneer het systeem in werking treedt. Momenteel kent een aantal Amerikaanse bedrijven - zoals Hewlett-Packard en Sony - al een terugneemregeling, zo schrijft CNet. Daarvoor telt een klant maximaal 30 dollar neer.

Giftig

Een ander punt van discussie is de vraag waar de computerapparatuur terechtkomt, die niet wordt hergebruikt. Vorige maand bleek dat de VS op grote schaal giftig computerafval naar China exporteren, waardoor een groot gebied in het Aziatische land praktisch onleefbaar is geworden. In Nederland betalen consumenten geen extra geld om recycling van gekochte computers te bekostigen. Daarmee worden computerfabrikanten namelijk niet aangemoedigd milieuvriendelijker apparatuur te maken, zegt Annetje Huizinga, directeur van belangenbehartiger ICT Milieu. Recycling vindt in ons land vooral plaats door de oud-voor-nieuw-regeling, waarbij gebruikte computerapparatuur gratis wordt ingenomen bij aankoop van nieuwe. Die wordt vervolgens gerecycled, onder meer door de apparaten geschikt te maken voor hergebruik. Nederland heeft samen met alle westerse landen, behalve de VS, de Conventie van Bazel ondertekend. Die verbiedt de export van giftig (computer)afval naar ontwikkelingslanden.