Dat is – kortweg – de boodschap achter de nieuwe voorstellen die de Amerikaanse regering heeft gepresenteerd voor de toekomstige opzet van het domeinnamensysteem. Een domeinnaam is een makkelijk te onthouden adres voor een lokatie op het Internet: in plaats van een IP-adres met cijfers in te voeren kunnen surfers hun browser richten op www.daarishet.com. In zijn oorspronkelijke voorstellen behield de Amerikaanse overheid een flinke vinger in de pap: ook waren er vijf nieuwe topdomeinen voorzien naast de huidige rubrieken als .com (voor commerciële sites), .org (voor non-profit instellingen) en .net (voor Internet-gerelateerde websites). In het nieuwe plan laat de regering alle beslissingen over aan de Internet-industrie en -gemeenschap, die vijftien leden moet benoemen voor een onafhankelijke toezichthouder op de domeinregistratie. Tot 1 oktober 2000 houdt Washington een oogje in het zeil, maar daarna trekt de Amerikaanse overheid zich volledig terug uit domeinregistratie. De toezichthouder mag ook beslissen over de creatie van nieuwe topdomeinen: de vijf die de federale overheid voor ogen had komen er voorlopig niet. Volgens de oude plannen, die eind januari werden gepresenteerd, zou de domeinregistratie niet langer exclusief onder de verantwoordelijkheid vallen van Network Solutions, maar aan onderling concurrerende bedrijven worden toegekend. Eén groep van kandidaten had zich al aangediend (onder de naam van `CORE') met elk een eigen nieuwe topdomein. Ook in de alleenheerschappij van Network Solutions komt voorlopig geen verandering, al wil de regering dat op den duur meer bedrijven zich gaan bezighouden met domeinregistratie. Het ziet er naar uit de de NSI de database blijft beheren waarin alle domeinnamen worden opgeslagen, terwijl de `verkoop' van nieuwe namen ook anderen wordt overgelaten. De nieuwe voorstellen gaan nog een heet hangijzer uit de weg: de conflicten over handelsmerken op het Internet. De regering wil zich niet uitlaten over de vraag wie moet beslissen welke personen of bedrijven er recht hebben op een bepaalde naam. De Verenigde Staten gaan de Verenigde Naties vragen om een oplossing te bedenken. Dat is een taak voor de World Intellectual Property Organization (WIPO), dat zich toelegt internationale auteursrechtenkwesties.