President Obama werkt volgens The New York Times aan een alternatief internet én alternatief mobiel telefoonnetwerk. Dat valt dan te gebruiken door dissidenten in landen waar volgens de VS de bevolking wordt onderdrukt. Internet en telefoonverkeer worden in dergelijke landen gecensureerd of zelfs helemaal afgesloten.

Een van de onderdelen van het geheime project is een 'internetkoffer'. Daarin is hardware opgenomen die het mogelijk moet maken over een groot gebied draadloze verbindingen op te zetten met een poort naar het internet. De ontwikkeling van de koffer kost twee miljoen dollar. Andere elementen in het project zijn bestaande hackertools en nieuwe technologie die door de Amerikanen wordt ontwikkeld.

Handleiding met pictogrammen

Het internetkoffertje heeft onder meer antennes voor draadloos internet, een laptop en andere componenten aan boord, zoals ethernetkabels. Daarmee moeten elektronische apparaten als telefoons en pc’s omgevormd worden tot minizendmasten waarmee een draadloos netwerk wordt opgezet. Om ontvangers van de koffers in welke taal dan ook te helpen bij het opzetten van dat netwerk, wordt een handleiding met pictogrammen meegestuurd.

The New York Times zegt het bestaan van het geheime project te hebben afgeleid uit tientallen interviews, openbare documenten en uitgelekt geheim berichtenverkeer tussen Amerikaanse diplomaten. Met het alternatieve internet moeten activisten in landen als Iran, Syrië en Libië kunnen blijven communiceren zonder dat de betreffende regeringen daar invloed op kunnen uitoefenen of die communicatie af kunnen tappen.

Facebookrevolutie

Begin dit jaar werd een dergelijke controle op communicatieverbindingen uitgeoefend door Egyptes president Hosni Mubarak, die de knop omdraaide van zowel internet als mobiele telefoonverkeer. Daarmee trachtte hij communicatie tussen de betogers te frustreren.

De revolutie in Egypte en eerder in Tunesië is bekend geworden als de Facebookrevolutie, hoewel slechts enkele mensen in die landen een Facebookaccount hadden. De gesmoorde opstand in Iran werd de Twitterrevolutie genoemd, hoewel de Iraanse regering ook juist sociale media heeft gemonitord om de protesten neer te slaan.

'Historische kans'

De Amerikaanse regering heeft diplomaten, militaire techneuten, jonge programmeurs en dissidenten vanuit meer dan tien landen bijeengebracht om te werken aan het project. De gehele operatie wordt geleid door Hillary Clinton. In een e-mailreactie aan de New York Times zegt Clinton dat dit een “historische kans” is om “positieve veranderingen” te stimuleren.