Het Amerikaanse ministerie van Gezondheid gaat een onderzoek uitvoeren naar de beschikbaarheid van open source software voor een elektronisch patiëntendossier. Uiterlijk 1 oktober 2010 moeten de resultaten bekend zijn. Dit staat in het economisch herstelplan van de Amerikaanse president Obama.

Vergelijken met betaalde software

Het ministerie van Gezondheid gaat verschillende open source pakketten in kaart brengen en deze dan afwegen tegen betaalde software. Belangrijke criteria hierbij zijn de kosten die dit met zich meebrengt en of de software voor alle bevolkingsgroepen geschikt is. Ook de interoperabiliteit is belangrijk, er moet samenwerking mogelijk zijn met andere medische software.

In de Verenigde Staten zijn diverse instellingen vorig jaar gestart met de invoering van Google Health. Bij deze open source software kunnen burgers zelf medische gegevens vastleggen en doorgeven aan het ziekenhuis. Inmiddels gebruiken miljoenen patiënten het, maar schort het nog aan het up to date houden van de gegevens.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezonheid werkt momenteel aan een Elektronisch Patienten Dossier, dat begin 2010 operationeel moet zijn. Enkele Rotterdamse ziekenhuizen hebben hier al een eigen uitvoering van, gebaseerd op open source software.

Breedbandplan geschrapt

Vorige week verdwenen een aantal andere ICT-plannen van tafel in de VS. Zo is er geen ruimte meer voor het breedbandplan om meer Amerikanen op het internet te krijgen. Ook het voornemen om meer computers aan studenten en scholieren te leveren, is verleden tijd.