Daarnaast gaat de bewindsvrouw een geïntegreerde dienst opzetten die vitale nationale infrastructuren, zoals (tele-)communicatie, transport en energienetwerken, moet beschermen tegen aanvallen uit cyberspace.

De Amerikaanse federale politie (FBI) wil dat telecommunicatiebedrijven, inclusief bedrijven die zich bezighouden met draadloze communicatie, uiterlijk in oktober de waarnemings- en onderscheppingsfaciliteiten in hun netwerken inbouwen die de dienst voorschrijft. Indien zij niet aan die eis voldoen zal Janet Reno ze voor de rechter slepen. De bedrijven staat dan een boete van 10.000 dollar per dag te wachten.

De strijd tussen de telecommunicatie-industrie en de FBI gaat over de zogeheten Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA). Deze wet moet de justitiële opsporingsdiensten helpen verdachte telefoongesprekken en datacommunicatie te onderscheppen.

Het aftappen van telefoons is al jaren heel gewoon, maar technologieën als 'call-forwarding' en ISDN maken elektronische surveillance steeds moeilijker. De telecom-sector heeft een plan ontwikkeld om de aansluitingen aan te passen, maar dat plan is afgeschoten door de FBI.

In een reactie op deze afwijzing beschuldigen de telefoonbedrijven, waaronder AT&T, de FBI ervan de openbare netwerken te willen controleren door ontwerpveranderingen voor te schrijven en het personeelsbeleid te dicteren. Ook actiegroepen zoals het Electronic Privacy Information Center (EPIC) verzetten zich tegen de 'Big Brother'-praktijken van de FBI.

Minister Reno zal de Federal Communications Commission (FCC) vragen de eisen, waaraan de netwerk-aanbieders moeten voldoen, vast te leggen als die voor 13 maart geen overeenstemming met de FBI hebben bereikt. De telefoonmaatschappijen vragen om tenminste twee jaar uitstel.

Ironisch genoeg hebben ook veel bedrijven belang bij het doorgaan van de FBI-plannen.

In CALEA is voorzien dat het ministerie van Justitie dit jaar 100 miljoen dollar kan uitgeven aan subsidies om de vereiste surveillance-benodigdheden te installeren. In het totaal is met CALEA een bedrag van 500 miljoen dollar aan overheidsgeld gemoeid.

De FBI wil samenwerken met Nortel, Lucent, Siemens, Motorola en de service-provider GTE om de zaak van de grond te tillen.

Jagen op hackers

Is CALEA gericht op de criminaliteitsbestrijding in het algemeen, het nieuwe National Infrastructure Protection Center (NIPC) moet aanvallen uit cyberspace op de elektronische infrastructuur afweren.

"Onze telecommunicatiesystemen zijn kwetsbaarder dan ooit omdat we als nooit tevoren vertrouwen op de technologie", zei minister Reno. Het NIPC zal de inspanningen van verschillende overheidsinstellingen coördineren om een beschermingssyteem tegen elektronische indringers uit binnen- en buitenland op te zetten en te onderhouden.

Reno zal het Amerikaanse Congres vragen volgend jaar 64 miljoen dollar op tafel te leggen voor het NIPC. Daarmee kunnen zes additionele computer-onderzoekscentra in verschillende steden door het gehele land worden opgezet.

"Eén van de grootste uitdagingen voor de justitiële opsporingsdiensten is momenteel de opsporing van de herkomst van een 'cyber-aanval'", aldus de bewindsvrouw. "Je moet kunnen achterhalen of een aanval binnen- of buitenlands is en of 't het werk is van een terrorist, een buitenlandse mogendheid, een jongeling die de nieuwste firewall probeert te kraken of van een boze werknemer die zijn baas een hak probeert te zetten."

Daarom zal het NIPC procedures ontwikkelen die het de overheidsinstellingen mogelijk zal maken om de aard en afkomst van een aanval te analyseren en de verantwoordelijkheid voor een snelle afweer bij de juiste organisatie te leggen. Daarnaast zal het NIPC zorgdragen voor de uitwisseling van informatie en uitrusting door de verschillende organisaties.

Daarenboven zal het NIPC trainingsprogramma's ontwikkelen voor staats- en lokale justitie-instellingen die, zoals Reno het noemt, in de frontlijn van de 'cyber-aanvallen' staan. "Vandaag hebben criminelen geweren", aldus de minister, "binnenkort hebben ze computers en andere massavernietigingswapens".