Aanklagers van het ministerie menen dat de hoogte van de aan Jammie Thomas opgelegde boete wegens illegaal muziek aanbieden in overeenstemming is met de Amerikaanse copyrightwetgeving, zo meldt InformationWeek.

Thomas is in oktober veroordeeld tot een boete van 222.000 dollar, wat neerkomt op 9.250 dollar per aangeboden nummer. De advocaat van Thomas ging namens haar in hoger beroep. De jurist bepleitte dat de boete in de Amerikaanse copyrightwetgeving te hoog en disproportioneel. In totaal laat de wet nu boetes tot 150.000 dollar per nummer toe.

Niet onredelijk

In een hoorzitting erkenden de aanklagers van het ministerie van Justitie dat de straf volgens de wet hoger had kunnen uitvallen dan de geleden schade. Ze zouden echter niet disproportioneel of onredelijk zijn. Het ministerie vraagt het gerechtshof daarom geen uitspraak te doen over de wettigheid van de clausule in de copyrightwetgeving of deze slechts te bevestigen. Volgens de aanklagers is het ook niet te achterhalen hoe vaak een liedje is gedeeld als het is verspreid via een p2p-netwerk.

Dwarsbomen

Voor Thomas, een alleenstaande moeder uit Minnesota die een jaarinkomen van zo'n 36.000 dollar zegt te hebben, was de uitspraak in oktober een zware slag. Zij beloofde de rest van haar leven de platenmaatschappijen te zullen dwarsbomen. "Ik laat niet met me sollen", aldus Thomas die veelvuldig in interviews en op internet te horen was. Critici van de RIAA helpen haar nu om de proceskosten te betalen.

WHIPER

In de nasleep van de uitspraak tegen Thomas bereidt het Amerikaanse Congres nu een aanpassing van de copyrightwetgeving voor, die juist nog strengere straffen voorschrijft, zo bericht CNet.

Behalve dat sommige boetes wegens inbreuken op het auteursrecht zullen stijgen en recidivisten hogere straffen kunnen verwachten, beoogt het wijzigingsvoorstel de instelling van een federaal bureau tegen nationale en internationale piraterij. De baas van deze White House Intellectual Property Enforcement Representative (WHIPER) moet de belangrijkste raadgever van de president worden op het gebied van intellectueel eigendom.

Intellectueel eigendom

Daarnaast zal volgens de wetswijziging de antipiraterij-aanpak door het ministerie van Justitie gereorganiseerd worden. Een goedbetaalde Intellectual Property Enforcement Division wordt opgezet om zaken op het gebied van intellectueel eigendom en computers over te nemen en grondig aan te pakken.

Het voorstel, genaamd Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act (PRO IP Act), krijgt steun van zowel Democratische als Republikeinse afgevaardigden. Vanzelfsprekend is de belangenvereniging Motion Picture Association of America groot voorstander van de plannen.