De VS willen hun beleid van miljoenenboetes bij auteursrechtinbreuk via het ACTA-verdrag wereldwijd laten gelden. De Europese landen zijn daar tegen, zo blijkt uit weer een nieuw gelekt document omtrent de geheime onderhandelingen.

Het document (pdf) dat nu op straat ligt, is geschreven door de Raad van Europa. Dit zijn de ministers van de Europese Unie, waardoor ook Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken verantwoordelijkheid draagt. Naast veel gevreesde maatregelen legt het ook opnieuw pijnlijk bloot hoe groot het verschil tussen de EU en de Verenigde Staten is. Ook wordt duidelijk dat de Nederlandse visie op cruciale punten afwijkt van de visie van de Europese Commissie.

Three-strikes-beleid

Zoals eerder al bekend werd blijkt uit de tekst dat het verplicht afsluiten van burger die drie kreer worden betrapt op filesharing, het zogenaamde three-strikes beleid, niet bij wet geregeld wordt. Wel worden providers gedwongen om maatregelen te treffen tegen misbruik om zelf niet aansprakelijk te worden gesteld. Daardoor dreigt er in de praktijk toch een three-strikes beleid.

Dat dit zo is blijkt uit passages, waarin staat dat maatregelen tegen schending van auteursrechten en gerelateerde zaken “adequaat en effectief” zijn en daadwerkelijk beschikbaar en redelijk zijn. Daarmee wordt de verantwoording van de overheid verplaatst naar de providers. Doen ze dat niet dan worden zij zelf verantwoordelijk.

Nieuw Zeeland heeft moeite met het feit dat er pro-actief maatregelen moeten worden getroffen tegen het bieden van opslag en verspreiden van beschermd materiaal. Onder de maatregelen zou volgens kenners ook het filteren op inhoud van netwerkverkeer vallen. Dat gaat het land te ver en zij willen niet verder gaan dan het huisvesten van rechtenschenders te verbieden. Wel willen zij providers verplichten diensten in de gaten te houden en de verplichting op te leggen om op verzoek inbreuk op te sporen.

Opmerkelijk genoeg verzet Europa zich niet tegen dit soort maatregelen. Het filteren van verkeer veronderstelt dat actief wordt gezocht naar inhoud van verkeer. Eerder keerden diverse europarlementariërs zich al tegen het principe dat al het verkeer continu “preventief wordt gefouilleerd”. Sophie in 't Veld, D66 en lid van de Liberale Fractie in het Europees Parlement, stelde eerder al dat dit haaks staat op de vrijheden van burgers.

Wereldwijde DMCA

Uit de tekst blijkt verder dat Nieuw Zeeland zich zorgen maakt, omdat het handelsverdrag ook ingrijpen bij zoekmachines mogelijk zou maken. Wel vraagt het land zich af hoe je “information location tools” kunt inzetten voor het schenden van auteursrechten en waar aansprakelijkheid begint.

Dat de maatregelen zo diep ingrijpen op het leven van burgers valt voor een groot deel de Verenigde Staten te verwijten. Eerder werd al bekend dat dit land het hoofdstuk over civiele maatregelen heeft opgetekend. Eerder werd de vrees uitgesproken dat daarom veel maatregelen lijken op de fel bekritiseerde Amerikaanse Auteurswet of wel de DMCA-wetgeving.

Inmiddels is duidelijk dat de teksten ook daadwerkelijk veel van de DMCA in zich hebben. Zo komt er een verbod om de beveiliging van auteursrechtelijk beschermd materiaal te doorbreken. Daardoor zou het bijvoorbeeld alsnog verboden worden om DVD's te kunnen bekijken op computers met bijna alle Linux-edities.

Gigantische boetes

Als het aan de Verenigde Staten ligt dan introduceert ACTA bij schenders van intellectueel eigendom zogenaamde “statutory damages”. Dit zijn vergoedingen, die fors hoger liggen dan de werkelijk geleden schade. Zo'n zaak speelt bijvoorbeeld nog rond de alleenstaande moeder Jammie Thomas, die werd veroordeeld tot het betalen van 1,92 miljoen dollar. Later verlaagde de rechter de boete voor het delen van 24 liedjes tot 54.000 dollar, maar de vrouw blijft ook dit bedrag aanvechten.

De EU is het met de visie van de Amerikanen niet eens en wil niet meer schadevergoeding dan de daadwerkelijke inkomstenderving. Het verzet is echter niet hard. Wanneer er een onderscheid wordt gemaakt tussen overtreding ter goeder trouw en ter kwader trouw kunnen financiële prikkels fors omhoog. Daarbij is er ook ruimte om veronderstelde toekomstige schade te berekenen.

Demissionair

Door de val van het kabinet is het dossier op het verantwoordelijk Ministerie van Economische Zaken van voormalig PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk doorgeschoven naar CDA-minister Van der Hoeven. Zij herhaalde gisteren het kabinetsstandpunt geen three-strikes-beleid te willen. EZ zegt ook fel gekant te zijn tegen de Franse wet, die via een achterdeur deze maatregel wel mogelijk maakt. Uiteindelijk is het laatste woord niet meer aan Nederland, maar aan het Europees Parlement.