Het is Amerikaanse bedrijven nu toegestaan zonder vergunning elke vorm van encryptie te exporteren. De producten mogen worden verkocht aan buitenlandse bedrijven, individuen en niet overheidsgelieerde instanties. Deze nieuwe regels vormen de implementatie van een nieuwe aanpak van de export van encryptie. President Clinton kondigde deze nieuwe aanpak september vorig jaar aan. Softwarebedrijven lobbyen al jaren voor een versoepeling van de regels, die veel te streng zouden zijn. De regels moesten om de veiligheid van de Amerikaanse staat waarborgen. Hoge ambtenaren bij Defensie en Justitie in de VS vrezen nog steeds dat de versoepeling tot gevolg zal hebben dat criminelen massaal hun dataverkeer gaan coderen, zonder dat de overheid het kan ontcijferen. Export van encryptiesoftware naar landen op de 'zwarte lijst' is nog wel verboden. Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan en Syrië moeten het zonder de Amerikaanse coderingssoftware stellen. Voor export moet de software in de meeste gevallen wel worden gekeurd door een speciale afdeling van het Amerikaanse ministerie van Handel. Alleen producten die zeer wijdverspreid verkrijgbaar zijn hoeven niet gekeurd te worden. De software-industrie is tevreden met de versoepeling van de regels. Eind vorig jaar werd nog kritiek geuit op de maatregelen, die te slap zouden zijn. (Zie nieuws van 25 november 1999.) "Dit is een belangrijk element voor de verdere groei van de industrie", verklaarde de Information Technology Industry Council.