De rekenkamer van de Amerikaanse overheid, de General Accountability Office (GAO), eist dat de belastingdienst IRS beter gaat kijken naar virtuele valuta als Bitcoin en goederen die worden verhandeld in online games, meldt The Security Ledger. Het overheidsorgaan onderzoekt de regeling omtrent virtueel geld en vindt dat de belastingdienst hierover duidelijkere regels moet opstellen (PDF).

Het is bij de belastingbetaler vaak onbekend dat virtuele munteenheden ook vermeld zouden moeten worden bij de aangifte, denkt de GAO. Specifiek noemt de organisatie bijvoorbeeld de Bitcoin-miners. Als mensen geld verdienen door Bitcoins te delven, is dat inkomen en dus belastbaar.

Regels niet helder

De belastingdienst voldoet niet aan de compliance-eisen die het innen mogelijk maken, stelt de GAO, die een aantal problemen aanwijst. Zo melden tussenpersonen die handel mogelijk maken tussen bijvoorbeeld gamers hun transacties vaak niet. Ook ontbreken duidelijke regels over hoe belasting over virtuele goederen berekend moeten worden en is het niet helder onder welke categorie virtuele goederen vallen: of het nu bijvoorbeeld om onroerend goed, ruilhandel, of buitenlandse munten gaat.

Daarnaast gebruiken burgers juist virtuele munteenheden als Bitcoin om de belasting te ontduiken, denkt de rekenkamer. Het ontbreekt de GAO aan data om te bepalen hoe groot de virtuele economie inmiddels is geworden, maar wel denkt de organisatie dat er belastinginkomsten worden misgelopen. Het rapport verwijst naar een soortgelijk onderzoek van de Europese Centrale Bank die de ontwikkeling van virtuele munteenheden nauwlettend in de gaten houdt.

Ruilhandel melden

Ook ruilhandel in games moet worden gemeld aan de IRS. “Een timmerman kan bijvoorbeeld een bureau bouwen voor een tandarts in ruil voor tandheelkundige diensten. Ruilhandel is belastbaar en belastingbetalers moeten de waarde van zulke goederen en diensten vermelden op hun aangifte”, stelt het rapport van de GAO.

Dat geldt overigens niet voor goederen die in games worden verhandeld, maar bijvoorbeeld niet geruild worden voor geld en daarom niet met het financiële systeem te maken krijgen. Als virtuele goederen inkomsten opleveren – bijvoorbeeld als gamers een betaaldienst gebruiken om virtuele producten te verhandelen – moet dat uiteraard wel vermeld worden bij de aangifte, vindt de Amerikaanse rekenkamer.