Het plan is onderdeel van het rapport 'The National Strategy to Secure Cyberspace', schrijft The New York Times. Dat rapport is opgesteld door het President's Critical Infrastructure Protection Board dat tot doel heeft het beveiligen en reguleren van nationale computernetwerken tegen virussen en terroristische aanvallen. Begin 2003 zal het rapport klaar zijn.

Erg concreet zijn de voorstellen nu nog niet. Wel duidelijk is dat het toezicht houden op internet veel globaler gebeurt dan bij Carnivore. Carnivore is het aftapsysteem van de FBI waarmee honderdduizenden e-mails worden gescreend op zoek naar berichten die gebruikt kunnen worden als bewijs in rechtszaken.

"Onderdeel van het surveilleren op internet is het maken van real-time analyses en het opmerken van incidenten terwijl ze gebeuren", vertelt een Tiffany Olson van het President's Critical Infrastructure Protection Board tegen de krant.

Dit zou gebeuren in samenwerking met de duizenden internetservice providers in de Verenigde Staten. Hieruit zou een 'early-warning center' voortkomen. "De providers hebben alleen zicht op dat deel van het netwerk waar zij over gaan", licht Olson toe. "We hoeven niet naar iemand in het specifiek te kijken, alleen maar naar het totale plaatje."

De voorstellen voor het internetcontrolecentrum moeten een bodem vormen voor het nieuwe ministerie van Binnenlandse Veiligheid.