Een van de eerste projecten van de nieuwe World Wide Web Foundation van Berners-Lee vindt plaats in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat bleek bij de lancering van de stichting afgelopen weekend.

Webplatform voor boeren

De Web Alliance for Regreening moet met behulp van internet het herbeplanten van verdord land stimuleren. Een webplatform moet boeren in Burkina Faso, Niger en Mali helpen belangrijke kennis beter te delen.

De bedoeling is dat de boeren hun technieken dankzij de nieuwe informatie sterk kunnen verbeteren. Op dit moment gaat veel communicatie tussen boeren nog van mond tot mond. Ook gaan boeren nu nog per bus naar gebieden waar innovatieprojecten lopen om nieuwe inzichten te krijgen.

Softwaretools

De VU gaat onder meer helpen bij het bouwen van de softwaretools die nodig zijn, onder meer voor mobieltjes, web en radio. Ook worden lokale software-ontwikkelaars getraind.

Het project start begin 2010 in Burkina Faso. Er is geld voor drie jaar. Extra budget is nodig om het project ook in andere Afrikaanse landen van de grond te krijgen.

Berners-Lee

De non-profitorganisatie WWW Foundation spant zich in voor een vrij en open internet voor iedereen ter wereld. Tim Berners-Lee is de bedenker van het world wide web (www) en heeft zitting in de raad van bestuur van de nieuwe stichting.

Berners-Lee kreeg onlangs een eredoctoraat aan de Vrije Universiteit.