"Anoniem websurfen moet worden gezien als een delict, onbeperkte anonimiteit op internet moet strafbaar worden gesteld," zegt Oussama Cherribi, ICT-woordvoerder van de VVD, in een interview met WebWereld. Cherribi zal minister Korthals van Justitie vragen te onderzoeken of het mogelijk is online anonimiteit strafbaar te stellen.

Internetaanbieder XS4ALL promoot sinds kort het Freedom Network. Wie deze software installeert kan volledig anoniem het net op. Het dataverkeer wordt op de computer van de gebruiker versleuteld. De stroom gecodeerde gegevens gaat vervolgens via anonimiserende servers het net op. De gebruiker is zo absoluut ontraceerbaar en aftapcomputers van Justitie vangen enkel onbruikbare data op.

Veiligheid van de staat

Cherribi hekelt anonimiteit op internet. "Het gaat om de veiligheid van de staat." Internetproviders, met name het uit hackers ontsprongen XS4ALL, pleiten voor de privacy van internetgebruikers. De verregaande vercommercialisering van het web wordt door hen als een grote bedreiging gezien. "Er is een algemeen recht om anoniem te kunnen zijn," zo lichtte Sjoera Nas van XS4ALL de introductie van Freedom toe. (Zie nieuws van 7 december 1999)

Kamerlid Cherribi denkt er anders over. "Vechten voor privacy betekent niet altijd vechten voor anonimiteit." Want, zo redeneert het liberale Kamerlid, met veel anonieme websurfers wordt het net alleen maar gevaarlijker. "Als je in een vliegtuig stapt word je ook gecontroleerd. Dat geeft een gevoel van veiligheid."

Justitie in Nederland is nu al onvoldoende toegerust om cybercriminaliteit aan te pakken. "Straks zijn er supercomputers nodig om het dataverkeer van verdachten te ontcijferen. De politiek loopt steeds achter de feiten aan," klaagt Cherribi.

Team gespecialiseerde ambtenaren

Om die achterstand in te halen, stelt de VVD'er voor een groep gespecialiseerde ambtenaren te vormen. Deze groep zou de ontwikkelingen op internetgebied op de voet moeten volgen. De informatie die zo wordt verzameld, kan dan worden gebruikt bij nieuwe wetgeving. "Wat mij betreft beginnen we nu al aan de wetten Computercriminaliteit III, IV en V."

Naast Freedom bestaan er ook enkele andere diensten die de websurfer anonimiteit beloven. Echter geen enkele gaat zover als Freedom. De Canadese fabrikant Zero Knowledge garandeert 100 procent anonimiteit. Concurrent Privada kan de autoriteiten informatie verschaffen over de identiteit van de websurfer die schuilt achter een pseudoniem.

"We vinden dat privacy een recht is dat verantwoord moet worden gebruikt. We hebben ervoor gekozen niet mensen te beschermen die dingen doen die niet gecamoufleerd behoren te worden," aldus Privada-CEO Barabara Bellissimo tegen de San Jose Mercury News.

Eind januari wordt de wet Computercriminaliteit II in de Tweede Kamer besproken.