De VVD deelt in een persbericht mee dat de partij vandaag met een eigen wetsvoorstel komt voor betaalmodellen op mobiel internet. Volgens kamerlid Afke Schaart moet het mogelijk blijven om extra geld te rekenen voor zware mobiele diensten. Het plan moet ingaan tegen de voorstellen over netneutraliteit die de oppositie gisteren deed. Maar de plannen van de VVD leiden tot verwarring.

'VVD maakt fouten'

"Aanleiding voor het voorstel zijn de plannen van telecombedrijven om extra vergoedingen te vragen voor 'zware' diensten als Skype, YouTube en VoIP. Deze diensten leggen een groot beslag op hun netwerken", stelt Schaart, en daarom moeten telco's de mogelijkheid blijven houden om extra geld te vragen voor die diensten.

Volgens D66 en Bits of Freedom (BoF) gaat de VVD hier de fout in. Ze wijzen er beide op dat diensten als Skype en VoIP helemaal geen zware diensten zijn, maar wel het verdienmodel van de telecomproviders aantasten doordat deze diensten SMS en telefonie vervangen.

Nepneutraliteit

D66-kamerlid Kees Verhoeven stelt in een e-mailreactie op de plannen van de VVD: “Wat de VVD voorstelt is geen netneutraliteit, maar nepneutraliteit. Als het aan de VVD ligt, gedragen providers als KPN zich als hebberige poortwachters. Ze willen geld vragen voor populaire diensten die hun netwerk nauwelijks belasten. Terwijl ze al geld verdienen, want consumenten betalen per maand voor toegang.”

Ook GroenLinks ziet geen gat in de voorstellen van de VVD. ‘’De VVD kiest duidelijk voor de provider en laat de consument in de steek. De suggestie dat providers niet zouden kunnen verdienen aan internet is een farce. Ook in ons voorstel kunnen bedrijven winst maken op gebruik van internet. Bijvoorbeeld door tarifering van snelheid, bandbreedte en datavolume. Zo is het ook bij gewoon internet. Ik hoor daar nooit klachten over”, stelt kamerlid Bruno Braakhuis in een e-mail statement.

Verder meent Schaart dat de oppositie wil verbieden dat telecomproviders meer geld kunnen vragen voor sneller internet en meer bandbreedte. D66 werpt tegen dat de VVD de netneutraliteitsplannen van de oppositie niet goed heeft begrepen. Een woordvoerder van D66 stelt dat in de plannen van de oppositie een verbod wordt gelegd op het heffen van extra kosten voor het gebruik van bepaalde diensten, maar dat het juist wel de bedoeling is dat telecomproviders concurreren door verschillende internetpakketten aan te bieden waarmee de consument een snellere verbinding kan kopen of meer bandbreedte krijgt.

Tegenstrijdigheden

Daarnaast stelt Schaart dat de VVD wil dat het verboden wordt om sites te blokkeren. D66 stelt dat diensten wel degelijk worden geblokkeerd als je er niet voor betaalt, zoals de VVD wil. "Dat lijkt mij een beetje tegenstrijdig met elkaar", aldus de woordvoerder.

Ondanks herhaaldelijke pogingen van Webwereld om meer tekst en uitleg te krijgen van de VVD was de partij niet bereikbaar voor commentaar.

Update 11.45 uur:

Nu de oppositie en de VVD verdeeld zijn over de kwestie, wordt het standpunt van de PVV over netneutraliteit erg belangrijk. PVV-kamerlid Jhim van Bemmel laat weten dat zijn partij nog geen beslissing heeft genomen. Hij is op dit moment aan het kijken hoe de voorstellen van de oppositie juridisch uitpakken.

"Inmiddels verschijnen er ook andere amendementen aan de horizon. Ook daar ga ik naar kijken", aldus Van Bemmel. "Op het eerste gezicht vind ik het amendement van de oppositie er erg sympathiek uitzien, maar ook het amendement van mevrouw Schaart ga ik de komende dagen eens goed onder de loep nemen."

GroenLinks wijst erop dat de PVV wel al heeft ingestemd met een motie met ongeveer dezelfde inhoud als het amendement van de oppositie. "Het is eigenlijk een soort tweetrapsraket. De motie zegt gewoon hetzelfde als het amendement, maar het amendement is gewoon helemaal doorgerekend tot achter de komma", zegt de persvoorlichtster van GroenLinks. Volgens haar wil Van Bemmel het amendement wel degelijk goedkeuren. "Maar hij weet niet wat Geert gaat zeggen, daar komt het eigenlijk op neer."

Van Bemmel vindt die uitspraak "flauw". Hij wijst erop dat de PVV een democratische partij is waar door alle fractieleden gestemd wordt over heikele onderwerpen met een stemadvies van de verantwoordelijke voor het dossier. "En zo hoort het ook. GroenLinks is blijkbaar niet van dit democratische principe op de hoogte."

Update 12.21 uur: Commentaar GroenLinks toegevoegd.