Aanleiding zijn de websiteproblemen van De Nederlandsche Bank. Van der Burg vraagt premier Balkenende en minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wat ze van plan zijn te doen om ervoor te zorgen dat belangrijke sites van de rijksoverheid 'een massale toeloop tijdens crisissituaties aankunnen'.

"Ik wil weten hoe het staat met het crisisproof maken van belangrijke overheidssites. Hoe zouden situaties zoals die van vorige week voorkomen kunnen worden en welke kosten zouden daarmee zijn gemoeid", licht Van der Burg tegenover Webwereld toe.

Volgens het Kamerlid moet er ook gekeken worden naar welke overheidssites precies het stempel 'crisisproof' zouden moeten krijgen. "Ik denk onder meer aan sites rond de volksgezondheid. Als zich op dat gebied een ernstige situatie voordoet, dan moeten voorlichtingssites altijd goed bereikbaar blijven."

DNB.nl bezweken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met het ict-beleid van het Rijk. Maar volgens de VVD-politica zou er in crisissituaties op internet wellicht ook een rol zijn weggelegd voor het Ministerie van Algemene Zaken. Ze vindt verder dat er ook gekeken moet worden naar mogelijkheden om informatie in noodgevallen op andere overheidssites aan te bieden.

De site van De Nederlandsche Bank bezweek eind vorige week onder de massale toeloop van bezoekers met vragen over hun spaargeld. DNB gaf vorige week toe dat de plotselinge bezoekersstroom niet aan te kunnen.

In De Pers zei hoogleraar informatica Jan Friso Grootte van de TU Eindhoven dat het probleem is dat alle overheidsinstellingen hun eigen internetsites beheren. Hij vindt dat er wettelijke voorschriften moeten komen, waarin staat dat overheidswebsites crisissituaties aankunnen. "Dat ze bijvoorbeeld minimaal 50.000 verzoeken per minuut kunnen verwerken."

Crisis.nl ook kwetsbaar

Tijdens grote rampen kunnen overheden de site Crisis.nl inzetten. Tijdens de grote storm in januari 2007 ging Crisis.nl zelf plat vanwege de grote belangstelling. Crisis.nl is alleen bedoeld voor rampeninformatie en niet voor vragen over de kredietcrisis.