Zoals zoveel websites maakt de beheerder van Texel.org gebruik van zogeheten subdomeinen. Wie subdomein.texel.org intypt, komt zo op de site terecht, waar voor 'subdomein' ieder willekeurig woord kan worden gegeven. Bijvoorbeeld wateenonzin.texel.org geeft hetzelfde effect, maar ook vvv.texel.org. Deze laatste mogelijkheid bracht de plaatselijke VVV van Texel ertoe actie te ondernemen. Hiertoe werd de Algemene Nederlandse Vereniging van VVV's (de ANVV) ingelicht, die op haar beurt het advocatenkantoor de Vereenigde inschakelde. Eind maart kreeg de beheerder van Texel.org – Jaap Drijver – een brief van de Vereenigde waarin werd gesommeerd 'binnen vijf dagen het gebruik van het merk VVV te staken'. "Dit houdt in dat u het merk VVV uit uw domeinnaam verwijderd", zo vervolgt de brief in krom Nederlands. Volgens de ANVV kan het publiek in verwarring raken omdat 'bij het zien van het merk VVV in de domeinnaam een relatie kan worden gelegd tussen de website en de officiële VVV-site'. Drijver stelt dat hij onmogelijk aan het verzoek van de ANVV kan voldoen omdat het een technische kwestie betreft. "Ongeveer 40 procent van alle Nederlandse sites maakt gebruik van subdomeinen. We doen dus niets vreemds. Bovendien maken we helemaal geen reclame met vvv.texel.org." Ironisch genoeg maakt ook de lokale Texelse VVV gebruik van subdomeinen. Drijver heeft inmiddels contact gehad met de Texelse VVV. Volgens Drijver is deze VVV inmiddels overtuigd dat Texel.org geen kwade bedoelingen heeft en dat het een puur technische kwestie betreft. Inmiddels is echter de juridische molen in werking gesteld en ontving Drijver vorige week nog aanmaningen. Michiel Haegens van de Vereenigde meldt dat de zaak nog in behandeling is en dat deze wordt besproken met de ANVV. Haegens wil niet zeggen wat hij de ANVV zal adviseren en of de zaak eventueel gesloten wordt.