Soap is een belangrijk protocol voor webservices en moet samen met enkele andere standaarden de markt bewegen software voor webservices te ontwikkelen. Doordat soap 1.2 nu een formele standaard is, kan deze door zowel ontwikkelaars als bedrijven worden gebruikt zonder bang te zijn dat er problemen met compatibiliteit optreden. Het soap-protocol is enkele jaren geleden ontstaan als een soort informeel document binnen de IETF (Internet Engineering Task Force). Microsoft kreeg vervolgens het idee dit protocol te gebruiken om applicaties met elkaar te laten communiceren, ongeacht in welke programmeertaal deze zijn ontwikkeld. Volgens het W3C is versie 1.2 een hele verbetering ten opzichte van 1.0. De tussenliggende versie, versie 1.1, is nimmer geratificeerd. Het W3C vindt de verbeteringen in de nieuwe versie zo groot dat de organisatie spreekt van de eerste soap-standaard.