Het World Wide Web Consortium (W3C) vraagt voor de laatste maal om op- of aanmerkingen voor HTML5. Aan deze ‘last call’ kan iedereen die iets te zeggen heeft over HTML5 deelnemen. Een formulier op de website invullen is voldoende. Dat kan tot en met 3 augustus.

Gepland voor 2014

De HTML5 specificatie upgradet HTML zodat het ook moderne webapplicaties kan draaien, inclusief multimediacapaciteiten. Alhoewel veel functionaliteit al in moderne browsers aanwezig is, is de nieuwste versie van HTML, die is bedacht door de HTML Working Group nog altijd geen volledige standaard. Dat staat nu gepland voor 2014.

De oproep voor commentaar is een belangrijk onderdeel van dat standaardiseringproces. “We nodigen nu nieuwe mensen uit om ons te laten weten of de specificaties wel voldoen aan alle behoeften”, aldus W3C-voorman Tim Berners Lee in een statement. Ook bijdragen aan de HTML testsuite, die belangrijk is voor interoperabiliteit, zijn welkom.

Enorme prestatie

Philippe Le Hégaret, bij het W3C verantwoordelijk voor HTML5 is erg blij dat de toekomstige webstandaard de last call status heeft bereikt. “De HTML Working Group is met meer dan vijftig W3C-leden en meer dan tweehonderd externe experts namelijk de grootste groep binnen het W3C. Een overeenkomst bereiken in deze gemeenschap is een enorme prestatie”, stelt hij.

De zes specificaties waarvoor W3C om feedback vraagt zijn: HTML5, HTML+RDFa 1.1, HTML Microdata, HTML Canvas 2D Context, Polyglot Markup: HTML-Compatible XHMTL Documents en HTML5: Techniques for providing useful text alternatives.