Het World Wide Web Consortium (W3C) werkt nu aan een reeks tests om te meten hoe goed (of slecht) webapplicaties, zoals Google Apps, Hotmail of Salesforce, presteren. Voor de ontwikkeling van die benchmarks wordt nu een aparte W3C-werkgroep opgezet die deze meetmiddelen gaat maken. Dat zijn user agents en api's (application program interfaces) waarmee het prestatieniveau van webapps onafhankelijk te meten moet zijn.

Mobiel en desktop

De werkgroep spreekt van metingen in mobiele en desktopbrowsers en ook in 'niet-browseromgevingen'. Mogelijk dat dat laatste slaat op applicaties die deels een webapp aanroepen of gebruiken, maar het is niet aangegeven wat ermee wordt bedoeld. Het zou ook een zogeheten runtime-omgeving zoals Adobe's AIR kunnen omvatten, die Flash-code draait buiten een webbrowser.

Uitgangspunt is de WebTiming-specificatie van de W3C, die nu nog in ontwikkeling is. De totstandkoming van de complete standaardtests moet vrij snel op gang komen. De werkgroep heeft een voor W3C-begrippen snel traject neergelegd. In september dit jaar moet er een eerste schets (first working draft) van de voorstellen liggen, waar in januari nog een laatste oproep voor aanvulling wordt gedaan.

Eind 2011

In maart volgend jaar moet dan een advies (candidate recommendation) worden geformuleerd, die in juni wordt geformaliseerd tot officieel voorstel (proposed recommendation). Een jaar na de eerste draft moet dan in september 2011 het definitieve advies rond zijn.

Naast de standaard testmethodes wil de W3C ook testpakketten en benchmarkdocumentatie , zoals van best practices, uitbrengen. Voorzitter van de werkgroep is Google-ingenieur Arvind Jain, maar de Britse ict-nieuwssite The Register meldt dat het voorzittersschap is gedeeld tussen Google en Microsoft.