Volgens onderzoekers vermijden vrouwen vakgebieden waar het idee heerst dat bepaalde eigenschappen aangeboren zijn en niet aangeleerd. Ze zouden daarom bijvoorbeeld een technisch beroep minder snel kiezen, omdat in de IT veel mensen denken dat je een bepaalde aanleg moet hebben die je niet kunt leren.

Hard werk en discipline

Andere mogelijke oorzaken dat er minder vrouwen in de IT zijn, zoals verwachtte andere werktijden en andere academische voorkeuren, zouden minder van belang zijn voor de studiekeuze. Een beroep en studie waarbij hard werk en discipline worden beloond, is aantrekkelijker voor verstandige studenten dan een beroep waarbij je inherente eigenschappen zou moeten bezitten.

De onderzoekers vellen overigens zelf geen oordeel over de aanname dat je voor IT mannenhersenen nodig hebt. Ik wel hoor: zo'n aanleg-idee is erg archaïsch. Als je vrouwen inderdaad wilt motiveren om voor technische beroepen te kiezen, moet je het vooroordeel bestrijden dat alleen mannen van nature bepaalde intellectuele eigenschappen hebben om techniek te begrijpen.