Je zou zeggen dat iemand met een IT-achtergrond zo aan het werk kan, maar dat is niet altijd het geval. Waarom zijn er momenteel zoveel vacatures in de IT-wereld en wat kan er aan gedaan worden?

Toenemend aantal IT vacatures

In onze digitale wereld is IT, oftewel informatietechnologie, onmisbaar. Zo zijn er tegenwoordig steeds meer webshops, waar specialisten een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Bij het runnen van een webshop komt veel kijken, dus een beetje hulp kunnen webwinkel eigenaars wel gebruiken. Deze groep heeft veel potentie en kan  bijvoorbeeld gaan werken bij Ciber, een toonaangevend bedrijf in de IT-wereld. De cijfers rondom werkzoekende IT'ers laten echter een andere realiteit zien. Uit onderzoek in 2016 en 2017 blijkt dat met name mensen met een IT-achtergrond van vijftig jaar en ouder moeilijk aan de slag kunnen. Sterker nog, van de 470.000 IT'ers met een WW-uitkering behoorden er maar liefst 216.000 tot deze leeftijdscategorie! Ze zitten dus thuis met een WW-ervaring terwijl ze beschikken over een schat aan ervaring. Hoe kan dit? De voornaamste reden lijkt het negatieve beeld van oudere werknemers te zijn. Men is in de veronderstelling dat de oudere werknemer de huidige technologische ontwikkelingen niet kan bijhouden en neemt liever een jongere IT'er in dienst.

IT en de arbeidsmarkt: mogelijke oplossingen

Het UWV verdiepte zich in 2018 in de IT'er en de arbeidsmarkt. Het vroeg aan werkgevers waarom zoveel IT vacatures onvervuld blijven. In 2015 lag dit percentage op 31 procent en in 2016 al op 36 procent. In de afgelopen jaren is dit alleen maar toegenomen. Met name informatieanalisten, softwareprogrammeurs, webdevelopers en beveiligingsspecialisten zijn erg in trek. Toch komen ze niet aan de bak omdat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten, zo stelt het UWV. Op HBO-niveau si er bijvoorbeeld een tekort aan programmeurs, terwijl bedrijven op wetenschappelijk gebied druk op zoek zijn naar datawarehouse ontwikkelaars. Een simpele oplossing is niet direct te vinden. Wel pleit het UWV voor omscholing en het inzetten van MBO'ers als er sprake is van een tekort. Ook zouden bedrijven kunnen gaan werven in het buitenland. Tenslotte moet de overheid bereid zijn om te investeringen, bijvoorbeeld in omscholen, om meer werkloze IT'ers aan het werk te krijgen.

Jong en oud zorgt voor dynamiek

De techniek ontwikkelt zich in rap tempo, ook op de IT-gebied. Dat iemand boven de vijftig jaar dit niet kan bijhouden is meer een vooroordeel dan een feit. Oudere IT'ers die werken bij Ciber leveren bijvoorbeeld altijd goed werk af. Dit komt mede door het feit dat men veel ervaring heeft met complexe systemen. Men kan in een coördinerende en begeleidende rol van grote waarde zijn voor een organisatie. Dat een jongere werknemer zaken misschien sneller oppakt is ten dele waar. Bedrijven werken tegenwoordig met veel nieuwe technische methodes, zonder Agile. Daardoor neemt de behoefte aan rollen in de procesbegeleiding af, terwijl oudere oudere IT'ers daar vaak in actief zijn. Dit zorgt ervoor dat ze soms buiten de boot vallen. De oplossing daarvoor is dat de IT'er zich laat bijscholen en eventueel bereid is tot omscholen. Jongere en oudere IT'ers die met elkaar samenwerken zorgen bovendien voor een goede dynamiek. De jongere werknemer komt bijvoorbeeld met nieuwe en creatieve ideeën, en de oudere werknemer put uit zijn of haar ervaring.

Wat kunnen werkgevers doen?

Bedrijven zoals Ciber bieden regelmatig IT vacatures aan. Op het gehele wereldwijde web zijn er tientallen vacatures te vinden. Specialisten moeten voldoen aan strenge eisen, maar sommige werknemers kijken alleen naar het 'perfecte plaatje'. Men is niet altijd bereid om concessies te doen wanneer het gaat om leeftijd en ervaring. Het komt namelijk ook voor dat een getalenteerde IT'er wordt afgewezen vanwege een gebrek aan ervaring. Dit terwijl hij of zij bereid is om veel te leren. Een oudere IT'er kan in dat geval voor de juiste begeleiding zorgen. Om het probleem van het groeiende aantal IT vacatures aan te pakken zullen werkgevers de volgende stappen moeten ondernemen:

  1. Heb een open blik en geen vooroordelen. Er zijn genoeg werknemers van boven de 50 jaar die de ontwikkelingen in de IT-wereld scherp in de gaten houden.
  2. Wees bereid om concessies te doen. Ook wanneer iemand niet helemaal voldoet aan het 'perfecte plaatje' dat je in eerste instantie voor ogen had.
  3. Wijs jongere IT'ers niet meteen af omdat ze te weinig ervaring hebben. Vaak zijn jonge mensen bereid om te leren. Geef ze bijvoorbeeld extra begeleiding door een oudere werknemer.
  4. Laat jong en oud samenwerken, misschien kunnen ze van elkaar leren.