Het Diakonessenhuis in Utrecht is gekozen voor een proefproject waarbij huisartsen op een website kunnen kijken hoe lang hun patiënten moeten wachten op een bepaalde medische ingreep. Daartoe kunnen de artsen en hun assistenten op een website inloggen en een kijkje nemen in de agenda's van de specialisten die aan het Diakonessenhuis zijn verbonden. Aan de hand daarvan kan snel een afspraak worden gemaakt. Volgens de initiatiefnemers zullen afspraken bij de polikliniek zo beter worden verdeeld en zal een patiënt minder lang hoeven wachten. De officiële aftrap voor het proefproject is vandaag verricht door huisarts, Tweede Kamerlid en opvolger van tv-arts Aart C. Gisolf, de PvdA'er Rob Oudkerk. Het project `wachtlijstverkorting' is een initiatief van de stichting Electronic-Highway Platform Nederland. EPN wil Nederland zo snel mogelijk aan een digitale infrastructuur helpen. De stichting wordt financieel gesteund door enkele grote IT-bedrijven, de stad èn provincie Utrecht en de Universiteit Utrecht.