Met die aanbeveling zal de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie maandag 27 augustus in haar eindrapport komen, zo meldt de Volkskrant.

De commissie die onder leiding staat van de Groningse burgemeester Jacques Wallage bepleit een 'actieve publicatieplicht' waarbij alle documenten die onder de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) vallen, actief worden gepubliceerd, bijvoorbeeld op internet.

Nu geeft de overheid documenten vaak alleen af aan 'belanghebbenden'. Het opvragen van gevoelige stukken gaat vaak niet zonder slag of stoot. In de afgelopen jaren zijn er dan ook duizenden rechtszaken geweest, meestal aangespannen door journalisten die toegang willen tot overheidsinformatie.

De overheid zou volgens de commissie-Wallage ook de mogelijkheid moeten bieden aan burgers om via internet mee te denken over het beleid. Dat zou onder andere moeten gebeuren door plannen online te zetten.

Vrijdag nam het kabinet al een voorschot op de aanbevelingen van de commissie-Wallage. Toen stemde de ministerraad in met een voorstel van minister Klaas de Vries van Binnenlandse Zaken om een artikel op te nemen in de Grondwet die een 'zorgplicht' oplegt aan de overheid om overheidsinformatie toegankelijk te maken.