Eerder besloot de rechter dat Novell de eigenaar van Unix is en dat het bedrijf recht had op een gedeelte van de royalties die SCO bij Sun Microsystems en Microsoft collecteerde.

De website Groklaw.net heeft nu de hand gelegd op een verzoek (pdf-bestand) van de advocaten van SCO aan de rechter nog eens goed naar de feiten te kijken.

"Ofschoon Novell aangeeft dat het bedrijf recht heeft op een deel van de royalties, is dit niet het argument waar het in de zaak om draait", schrijven de advocaten. Zij benadrukken dat de verkoop van de licentie incidenteel is.

Zij beweren verder dat het geleverde intellectueel eigendomsrecht niet op Unix, maar juist op het product UnixWare van toepassing is.

SCO vraagt de rechter verder de uitspraak niet bij de jury neer te leggen, maar het slechts bij het zijdelings vermelden van de Unix-licenties te houden, 'zodat er geen nieuw proces nodig is als wordt besloten dat het standpunt van SCO correct is.'

Toch tekent SCO in dit document geen formeel beroep aan, maar zegt het zelf te zien als een 'verzoek om verheldering'.