Als tegenprestatie voor deze concessie wachten de federale overheid en een twintigtal staten met een nieuwe juridische actie tegen Microsoft. De softwarefabrikant wordt beschuldigd van monopolyvorming en machtsmisbruik bij de verkoop van Windows 95 en Windows 98 aan computerfabrikanten. De wapenstilstand kwam luttele uren voordat de juridische procedure in werking zou worden gezet. Een persconferentie van minister van Justitie Reno en een aantal openbare aanklagers werd te elfder ure afgelast. Medewerkers van Microsoft zeggen dat zij onder leiding van Bill Gates al een week in onderhandeling zijn met de justitiële autoriteiten. Hoewel nog veel details van de onderhandelingen ongewis zijn, zou Microsoft er schoorvoetend toe willen overgaan uitsluitende bepalingen ten aanzien van het besturingssysteem te schrappen. In dat geval zouden computerbouwers vrij zijn om elke gewenste browser op elke door hen verkochte computer met Windows 98 te installeren. Microsoft legt er de nadruk op dat van uitstel van de leverantie van Windows 98 geen afstel komt. Het programma zal eind juni op de consumentenmarkt verschijnen. Ook als de huidige onderhandelingen tot niets leiden zal de verkoop van Windows 98 doorgaan. Een aantal PC-bouwers haalt overigens de schouders op over het 'uitstel' van de leverantie van Windows 98 tot maandag. Zij zeggen dat ze het programma toch niet eerder hadden verwacht.